0

Apabila seorang Prinsipal Penggugat Pemberi Kuasa telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa kepada Advokat/Penerima Kuasa dan Advokat/Penerima Kuasa tersebut telah mendaftarkan surat kuasanya untuk beracara di Pengadilan Negeri untuk suatu Perkara Perdata, sesuai dengan Modus Procedendi atau Prosedur Bersengketa di Pengadilan, apakah Prinsipal Penggugat/Pemberi Kuasa tersebut secara bersama-sama dengan Advokat/Penerima Kuasa dapat bertindak aktif untuk beracara di dalam pemeriksaan perkara Perdata tersebut?

Asked question